Murmestre i Nord-Trøndelag

Mur og Puss AS
Telefon:41776500
Fax:74072221
Adresse:Merkurveien 4, 7650 Verdal
E-post:firmapost@murogpuss.no
Web:www.murogpuss.no
Murmester Erling Nilssen AS
Telefon:74 28 56 00
Fax:74 28 50 58
Adresse:Postboks 40, 7869 SKAGE I NAMDALEN
E-post:post@murmester-nilssen.no
Web:www.murmester-nilssen.no
Murmester Ketil Hansen AS
Telefon:93 21 98 21
Fax:74 51 18 55
Adresse:Boks 4032 Nordsia, 7726 STEINKJER
E-post:post@ketilhansen.no
Web:www.ketilhansen.no
Murmestrene Slålie & Lindtner AS
Telefon:95122210
Adresse:Seilmakergata 1 7725 Steinkjer
E-post:bjornar@murmestrene-sl.no
Murmestrene Tisløv AS
Telefon:74 14 90 45
Fax:74 14 92 91
Adresse:, 7730 BEITSTAD
E-post:murmestrene.tislov@ventelo.net
Opplæringskontoret for byggfagene i Inn-Trøndelag, OBI
Telefon:909 39 579
Adresse:Bomveien 3, 7725 Steinkjer
E-post: nils@obi-ba.no
Web:www.obi-ba.no/
Storli og Stornes AS
Telefon:74 15 62 29
Adresse:, 7670 INDERØY
E-post:reidar.stornes@ntebb.no
Trondhjems Murmesterlaug
Telefon:958 46 049
Fax:73 57 31 86
Adresse:Hornebergv 9, 7038 Trondheim
E-post:KOLBJORN@MURMESTRENE.NO
Web:www.murmestrene.no