Håndbok for Mur - og flisleggerfaget

Murerhåndboka fra 2013 er nå revidert. Den nye utgaven er Håndbok for Mur- og flisleggerfaget

Boka er et oppslagsverk for dem som arbeider ute i felten. Den er et godt hjelpemiddel for byggherrer, prosjektledere, konsulenter og arkitekter - i byggemøter og på prosjekteringsmøter. Den er også en viktig del av undervisningsmateriellet for faget.

Denne femte utgave er en videreføring av Murhåndboka fra 2004. Boka er revidert i 2019, og alle kapitler er gjennomgått og korrigert, bl.a. iht. endringer i TEK 17.

 

Håndboka kan kjøpes via www.murfag.no sin hjemmeside under webshop

 

Annonse:

Fagflis, stor

Annonse:

NY Murfag