Vil la flere ta fagbrev på jobb.

Regjeringen ønsker nå å fortsette satsingen på livslang læring og yrkesfag. Voksne som mangler fagbrev i faget de jobber med, skal få opplæring mens de er jobb.

Det er viktig at voksne som allerede er i jobb får mulighet til å ta fagbrev, for da vil de stille sterkere i arbeidsmarkedet. Det vil også gi bransjene faglært arbeidskraft som de trenger mer av fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Les mer

Annonse:

NY Forsand Mørtelverk

Annonse:

Fagflis, stor