Læreplass- garanti

Vellykket samarbeid videreføres

Samarbeidet med Akershus fylkeskommune har vært vellykket. Nå videreføres et samarbeid som i praksis har ført til lærlingkoordinatorer på de aktuelle skolen og garantert læreplass.

 

 

                                                                                                            Fra signeringen av samarbeidsavtalene. Fra venstre Ronny Graskopf, Lærling Øst, Knut Asper, Murmesternes forening Oslo, John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring, Akershus fylkeskommune, Harald Hansen, Opplæringskontoret for tømrerfaget i Oslo og Akershus, Birger Knutsen, Malermesternes opplæringskontor Oslo. Foto: Knut Randem.

 

Det var egentlig to avtaler som ble undertegnet. En samarbeidsavtale og en læreplassgaranti. Læreplassgarantien er et vedlegg til samarbeidsavtalen. Begge er fornyelse av et treårig samarbeid, som nå videreføres til 1. september 2018.

 

Læreplassgarantien er identisk med den avtalen opplæringskontorene undertegnet med Oslo kommune uka før. Det vil si at elever med maksimum ti dager fravær i hvert av skoleårene, som består i alle fag og med minst karakteren 3 i programfagene, gjennomfører yrkesfaglig fordypning i godkjent lærebedrift, viser motivasjon og er aktiv søker. De er garantert læreplass etter VG2.

 

Vi gjorde avtale for tre år siden. Det er ideelt for oss at også Oslo ser at dette er viktig, sier John Arve Eide, fylkesdirektør for videregående opplæring. Oslo og Akershus har som regel et felles rekrutteringsgrunnlag.

Det er avgjørende i vår avtale at vi har lærlingkoordinator på alle skoler. De kan følge elevene når de blir lærlinger i næringslivet.

Vår drivkraft er å bygge et godt omdømme for opplæring i bedrift. Målet er flere søkere til fagene, men dette er et langsiktig arbeid som ikke gir brå utslag på statistikken, sier Eide.

 

Ordningen med lærlingkoordinator er basert på at en faglærer på hver skole tar denne funksjonen. Fylket gir et tilskudd og skolene bidrar med sin andel.

 

Samarbeidsavtalen har som uttrykt hensikt å forplikte partene til å samarbeide for å få flere søkere til skolene og gjennom det flere læreplasser i bygg- og anleggsbransjen. Et styrket samarbeid mellom skole og næringsliv og lettere overgang fra skole til læreplass nevnes som konkrete virkemidler.

 

Knut Asper i Murmesternes forening i Oslo er fornøyd med avtalene. Han er også godt fornøyd med Akershus fylkeskommunes innsats på dette området.

 

Etter signeringen av avtalene ble det over bordet påpekt at det fortsatt er mange elever som ikke forstår at en fagutdanning betyr nesten en halv million i lønn under utdanning. Det kan være noe av grunnen til at de ikke velger yrkesfag, ble det hevdet.

Annonse:

NY NML

Annonse:

NY Murfag