Fellesoverenskomsten for byggfag sendes ut

Fellesoverenkomsten for byggfag er ferdig trykket og alle bundne bedrifter vil få tilsendt et eksemplar. Ønsker dere flere kan de bestilles på Byggenæringens Forlag AS.

Et eksemplar av Overenskomst for byggfag 2016 – 2018 vil i dag bli sendt ut til alle NHO medlemsbedrifter som er bundet.

 

Flere kan bestilles på www.bnf.as eller epost: post@bnf.as

 

Oppgi ved bestilling om du er medlem i BNL eller ikke.

 

Den kan også lastes ned her

Annonse:

Annonse:

NY Wienerberger